Stadsdelen avråder dopp vid Maltesholmsbadet

Maltesholmsbadet.
Maltesholmsbadet.
Badsäsongen är här! Men glöm Maltesholmsbadets östra del. Där visar mätningar på att vattnet är så dåligt att staden tvingas avråda från bad där, enligt EU-regler.
Och allt kan vara fågelbajsets fel.

Nu ska varningsskyltarna upp. Vid Maltesholmsbadet har den ena provplatsen, i den östra delen, visat på så många bakterier att badvattnet stämplats som dåligt.

Det är vid de EU-klassade baden som staden enligt EU:s regler måste avråda från dopp om proverna varit sämre under fyra somrar i rad.

– Man tar fyra års provtagning och får fram en skala där vattnet kan få resultaten utmärkt, bra, tillfredställande eller dålig. Är den dålig så ska man avråda från bad.

Det går bra att bada på västra sidan

Men det råder inget badförbud, försäkrar Jerzy Slazak på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen – och staden avråder inte från att bada på den västra sidan av badplatsen.

– Det är lite märkligt när provtagningspunkterna bara är på 150 meters avstånd och den ena visar att vattnet är bra och det andra visar att vattnet är dåligt. Det blir nästan befängt att avråda bad på ena sidan badet, men lagstiftningen kräver det, säger Jerzy Slazak.

Ingen förklaring på de många bakterierna

Han har inget bra svar på varför det är så stor skillnad på resultaten.

– Ingen aning. För tre veckor sedan var vi där och tittade på just den här delen av stranden, men det finns inga avloppsledningar i närheten och båtklubben ligger ju en bra bit nedströms. Vi har inte märkt något som kan vara orsaken till det här, säger Jerzy Slazak.

Tesen: fågelbajsets fel

Men en tes har han.

– Vi vet att det finns många fåglar här. Framför allt är det när de som trampat i fågelbajs går ner för att bada som bakterier kan hamna i vattnet. Vi ska följa upp det här väldigt noga och se vad detta beror på.

Provresultaten från 2014 drar också ner helhetsbetyget. Då bytte staden mätmetoder. Därefter har provtagningarna visat på bättre vattenkvalitet. Därför tror Jerzy Slazak att den östra delen kan öppnas nästa år – om årets resultat blir positivt.

– Från och med då blir det bara våra nya mätmetoder som gäller.

Varje vecka tar miljöförvaltningen prover på vattnet vid badplatserna i stan.

– Man ska följa de resultat som är aktuella och inte inrikta sig så mycket på skylten. Det är en EU-grunka, säger Jerzy.

Något man också ska vara uppmärksam på är regn.

– Nederbörd kan påverka badvattnet negativt. Det spolas ned från skogen och finns det bajs i buskarna så kan det följa med ner i sjön. Dessutom så klarar inte alla avlopps- och dagvattenledningar trycket vid regn och det finns en utloppsledning lite högre upp från Maltesholmsbadet.