Stadsdelen beslutar om kritiserat Rio-förslag

Moderaterna anklagade majoriteten för smygkommunalisering och frågan lyftes ut ur dagordningen. Nu tas frågan upp på nytt.

På Östermalms stadsdelsnämnds förra möte planerades äldreboenden för 2018. När handlingarna med beslut från mötet senare gick till äldrenämnden i Stockholms stad stod det plötsligt att vård- och omsorgsboendet Rio på Gärdet ska drivas i kommunal regi från november nästa år. Något som inte hade diskuterats på mötet.

Vill driva minst ett i egen regi

Nu ska frågan upp på stadsdelsnämndens möte den 17 maj. I förslaget till beslutet står att förvaltningen föreslår att Rio ska upptas i kommunal regi mot bakgrund av att verksamheten för Dianagården i Hjorthagen är osäker från sommaren 2019, något som vi skrivit om tidigare.

I dagsläget finns fem vård- och omsorgsboenden inom Östermalms stadsdelsförvaltning och ett av dem drivs i egen regi, alltså Dianagården. Syftet med förslaget är att få en jämnare fördelning mellan privata och kommunala aktörer och att säkra att man driver minst ett boende i egen regi.