Efter kritiken: Öppet möte om Dalens allé

Dalens allé har restauerats för 6 miljoner kronor
Det fanns stora planer på blomsterplanteringar - men det blev två utslängda planteringar.
Upprustningen av Dalens allé har kostat 6 miljoner kronor och tagit väldigt lång tid. Men många Dalenbor märker knappt någon skillnad.
– Jag tycker att det är katastrof, säger Gunilla Holmqvist.
Nu bjuder stadsdelen in Dalenborna till ett öppet möte om vad som gick fel.

Dalens allé skulle rustas upp för att öka tryggheten och trivseln i området och bli en mötesplats för Dalenborna. Men när arbetet är klart är det många som undrar vad upprustningen egentligen bestod av.

Förutom den vattenfyllda fontänen och bänkarna runt den som stod klart för ett par år sedan, begränsas det synliga resultatet till ett par utslängda inhägnade rabatter och en något bredare gräsmatta.

– Det blev inte bra. Det finns inga bänkar och de har tagit bort de vackra spireabuskarna. De skulle plantera ut blommor i cirklar, men de satte ut dem för tidigt så det blev ingenting av dem. Och det har ju tagit så lång tid, första året hände ingenting, kändes det som, säger Gunilla Holmqvist, som bor med utsikt över allén.

Gunilla Holmqvist har utsikt över Dalens allé. Hon tycker inte att upprustningen blev lyckad. Foto: Anna Z Ek

Flera Dalenbor vi talar med märker inte någon större skillnad.

– Jag och min sambo pratade faktiskt om det häromdagen. Jag ser ingen skillnad. De har lagt ner 6 miljoner kronor och så märker man ingen skillnad, säger Steffen.

Stadsdelen bjuder in till möte

Över hundra Dalenbor har gått samman, skrivit till stadsdelen och kräver svar på ett antal frågor. Stadsdelen bjuder nu in Dalenborna till ett öppet möte den 20 september klockan 18-20 i Enskede bibliotek för att diskutera vad som gick fel och vad som bör förbättras.

Det är trafikkontoret som ansvarat för upprustningen som har kostat 6,1 miljoner kronor – det är 1,3 miljoner mer än vad staden hade tänkt.

– Ungefär hälften har gått till fontänen. Detta är kostnaden idag, slutbesiktning är inte gjord och arbetet är därmed inte slutreglerat. Beräknade kostnaderna för arbetena var 4,8 miljoner kronor. Att det blev dyrare än budget beror bland annat på mer omfattande arbete med brunnar och dagvattenhantering, säger Erik Söderberg, presstalesperson vid trafikkontoret.

Varför har det blivit försenat?

– Arbetet var tänkt att vara klart vid årsskiftet men blev försenat eftersom vi har haft en utmaning i att leda bort vatten på ett bra sätt. Arbetet fick pausas och vi har genomfört noggranna mätningar för att göra rätt justeringar i lutningen på marken. Vi har också behövt sätta in flera brunnar än vad som först var tänkt, säger Erik Söderberg och fortsätter:

– Sedan hade vi en lång och kall vinter som gjorde det svårt att genomföra markarbeten. Att tjälen låg kvar länge under vårmånaderna gör det extra svårt att sätta plattor och brunnar korrekt.

”Det har blivit större grönytor, det är bra för barnen. Men det kunde vara fler sittplatser” tycker Dalal Hamra och Djala Ab Dallah. Foto: Anna Z Ek

Sittpuffar och farthinder på gång

Ett problem vid Dalens allé har varit buskörning med bilar och mopeder.

Många efterlyser farthinder – var är de?

– Farthinder är på gång. Gångbanorna har smalnats av för att hindra att bilar kör på dem. På cykelstråket kommer en bom att placeras och skyltningen ska  förtydligas för att styra cykeltrafiken till cykelbanan, säger Erik Söderberg.

Förutom bänkarna vid fontänen finns det nu inga sittplatser i hela allén. Enligt trafikkontoret ska det placeras ut sittpuffar i betong i korsningspunkterna på gångbanorna.

Trafikkontoret ska svara på Dalenbornas skrivelse och kommer att medverka vid det öppna mötet  den 20 september.

”Jag kommer inte riktigt ihåg hur det såg ut innan, men jag tycker att det ser grönt och fräscht ut. De har väl gort en del dräneringsarbete som inte syns” säger Emma Jägbeck, med sonen Ingo. Foto: Anna Z Ek