Stadsdelen bröt mot köreglerna under förskolekrisen

Stadsdelen satte upp specialregler för förskoleplatserna på Stora Essingen under förskolekrisen. Samtidigt bröt de mot sina egna regler.

– Vi har gjort en miss, säger förskoledirektören.

Mitt i har flera gånger tidigare berättat om förskolekrisen på Stora Essingen där två förskolor riskerar att stängas.

Stadsdelen har gått ut med att barnen på Skogsmarkens förskola, som är den förskola som är i störst risk att tvingas stänga, ska få gå före i kön på Kungsholmens övriga förskolor.

Enligt ett brev som gått ut till alla föräldrar framgår att den ursprungliga kötiden, alltså den tid man först ställde sig i förskolekön, ska gälla vid placeringen av barnen från Skogsmarken.

Många föräldrar vill givetvis ha kvar sina barn på Stora Essingen och därför har kön varit lång till de fåtal platser som finns på ön.

Men flera föräldrar har hört av sig till Mitt i och berättat att stadsdelen inte verkar följa sina egna regler. Barn med kortare ursprunglig kötid än andra har fått plats på den eftertraktade Stora Essingeförskolan.

I ett brev till föräldrarna berättar nu stadsdelen själva att de gjort fel:

”Vid fördelningen av platserna på Stora Essingen har vi felaktigt placerat 6 barn”, står det informationsbrevet.

– Vi har gått igenom det här noga efter diskussionen med föräldrarna och kan se att vi har gjort en miss och vi försöker rätta till det hela, säger Kungsholmens biträdande förskoledirektör Göran Sjöqvist till Mitt i.

Han bekräftar att stadsdelen placerat sex barn på förskolor på Stora Essingen enligt stadens vanliga köregler och inte enligt de specialregler som gått ut i informationen till föräldrarna.

– Det här blandades ihop, säger Göran Sjöqvist.

De sex barnen som felaktigt placerats på förskolor på Stora Essingen kommer, enligt honom, att få behålla sina platser. Men man kommer nu att kontakta föräldrarna till de sex barn som kommit i kläm och försöka hitta en lösning.

Hur kan en sådan lösning se ut?

– Vi försöker att hitta någonting på Stora Essingen för de här barnen, säger han.