Stadsdelen vill att fler engagerar sig i Grimsta

Mattias Håkansson från BP, Andrea Hormazabal (avdelningschef för medborgarservice och fritid i Hässelby-Vällingby) och Henrik Nilsson från BP.
Mattias Håkansson från BP, Andrea Hormazabal (avdelningschef för medborgarservice och fritid i Hässelby-Vällingby) och Henrik Nilsson från BP.
Stadsdelsförvaltningen stöttar BP i nattfotbollen. Och förvaltningen jobbar för att ännu fler ska engagera sig i Grimsta, Hässelby gård och Smedshagen.

Andrea Hormazabal är avdelningschef för medborgarservice och fritid i Hässelby-Vällingby. Förvaltningen jobbar just nu för att engagera fler föreningar och förvaltningar för att tillsammans verka i stadsdelsområdet.

– Det vi ser över nu är hur vi kan samverka med fler aktörer för att tillsammans arbeta med de sociala skillnaderna i stadsdelen. Det kan handla om insatser för att öka behörigheten till gymnasiet och för tjejers psykiska hälsa, säger Andrea Hormazabal.

Förvaltningen pratar nu med flera aktörer för att få till flera gemensamma aktiviteter som ska fokusera på de områden som är utpekade i det lokala utvecklingsprogrammet som har tagits fram för Hässelby-Vällingby.

Som Lokaltidningen Mitt i tidigare har berättat så har stadsdelsförvaltningen tagit fram ett utvecklingsprogram för att minska skillnaderna i stadsdelsområdet. Planen är särskilt inriktad på aktiviteter för barn och unga, trygghet och försörjning. Ett särskilt fokus på Hässelby gård, Grimsta och Smedshagen. Enligt förvaltningen behövs riktade insatser här för att bland annat öka tryggheten, skolresultaten, höja valdeltagandet och öka kunskaperna om vilken service medborgarna har rätt till.

Det handlar också om att unga och vuxna ska känna att de har tillgång till idrotts-och fritidsverksamheter.

– Det finns flera föreningar i området som behöver lokaler och här ser förvaltningen behov av att ge information om hur man kan låna eller hyra befintliga lokaler. Idag bedriver till exempel Internationella bekantskaper läxhjälp på flera av förvaltningens lokaler, säger Andrea Hormazabal.

”Under nästa år vill vi satsa på att fånga även tjejerna till nattfotbollen.”

Stadsdelsförvaltningen vill liksom BP också nå ut till fler tjejer.

– Vi har tjejer på alla fritidsgårdar, men flickor är ju också intresserade av idrott och under nästa år vill vi satsa på att fånga även tjejerna till nattfotbollen, säger Andrea Hormazabal.