Stadsdelen föreslås ta över fritidsgårdar

Fritidsverksamheten behöver ha bra samverkan med polis och socialtjänst.
Fritidsverksamheten behöver ha bra samverkan med polis och socialtjänst.
Stadsdelen kommer sannolikt att ta över driften av alla fritidsgårdar i Enskede-Årsta-Vantör.
I Östberga och Rågsved fins särskilda behov och förvaltningen anser därför att det är bättre att alla gårdar drivs i gen regi.

Stadsdelen kommer sannolikt att ta över driften av alla fritidsgårdar i Enskede-Årsta-Vantör under året. Idag drivs fritidsgårdarna i Dalen, Årsta och Östberga av annan entreprenör.

Stadsdelsförvaltningen fick i uppdrag att se över fritidsverksamheten som rör barn och unga för att se om den eller delar av den kunde lämpa sig för upphandling.

Genomgången visar att socioekonomiskt utsatta områden också är de områden där fritidsgårdarna har särskilda utmaningar. Förvaltningen menar att fritidsgården i Östberga utmärker sig genom en problematik som idag inte finns i övriga områden. Fritidsgårdens personal har blivit utsatt för hot.

Förvaltningen konstaterar också att det finns  behov av att arbeta med gruppen ungdomar över 18 år, som inte får vistas på fritidsgårdarna. Störst behov av det finns i Rågsved. Den bilden bekräftades när Mitt i söderort nyligen pratade med unga killar i Rågsved om vad de ville ha i centrum: Ett allaktivitetshus där de fick vara.

Förvaltningen påpekar att de utmaningar som finns i Östberga och Rågsved kräver god samverkan med polis och socialtjänst och flexibilitet i verksamheten. Förvaltningen anser därför att all fritidsverksamhet bör drivas av en och samma aktör, helt i egen regi.

Stadsdelsnämnden fattar beslut den 16 mars.