Stadsdelen kan bli först med rättvis handel

Nyheter Malmö, Göteborg, Bryssel och Köpenhamn är det redan. Nu föreslås Spånga-Tensta bli den första Fairtrade-diplomerade stadsdelen. Stockholms stad har flera gånger nekat att förbinda sig till Fairtrade som i första hand går ut på att garantera att de som har framställt varan har rimliga arbetsvillkor, tjänar minst minimilön och inte utnyttjas säkerhetsmässigt.

Stadsdelsförvaltningen bör, enligt ett medborgarförslag, undersöka förutsättningarna att certifiera sig. Fairtrade Sverige har ställt sig positiva till att anpassa villkoren för kommuner till stadsdelar för att göra det möjligt att ansluta sig lokalt.