Stadsdelen tar krafttag mot ungdomsrånen

Clas Cederlid preventionssamordnare Hägersten-Liljeholmen om ungdomsrånen
Flera av rånen har skett vid Mälarhöjdens tunnelbanestation.
Den senaste tiden har flera ungdomar rånats i söderort. Nu tar Hägersten-Liljeholmens till flera åtgärder för att minska rånen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning ser allvarligt på den senaste tidens rån mot barn och unga i området. Nu har stadsdelen bjudit in företagare och föreningar till samverkanssamtal med polisen.

– Vi vill hitta former för en bra samverkan utifrån ett trygghetsperspektiv, säger Clas Cederlid, preventionssamordnare i stadsdelen.

Clas Cederlid, preventionssamordnare Hägersten-Liljeholmen

Clas Cederlid. Foto: Stockholms stad

Liljeholmen mest utsatt – flest rån i Söderort

Under samverkansmötena vill stadsdelen komma fram till vad föreningar och företagare behöver för stöd av stadsdelen, men även vad de kan bidra med för att öka tryggheten.

– Vi har mycket arbete igång kring personrånen. Vi håller på att kartlägga tillsammans med polisen för att se vilka åtgärder vi behöver ta till. Förvaltningen samlar information från bland andra fältassistenter och fritidsgårdar för att få en bild av situationen. Om vi kan identifiera ungdomar om vi behöver stärka vuxennärvaron i vissa områden och var vi ska sätta in insatser någonstans.

Det handla om såväl nattvandrare, fältassistenter och ordningsvakter som ökar närvaron där det behövs.

Stadsdelen har också haft möten med det lokala Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Vet ni om de här ungdomarna som rånar bor i Hägersten-Liljeholmen?

– Nej, det vet vi inte i nuläget. Vi ser över om det är individer som vi måste orosanmäla till socialtjänsten här eller om de ska slussas vidare till andra stadsdelar.

Flera skolor och föreningar i området har ökat vuxennärvaron och gått ut med varningar. Mälarhöjdens skola har flera elever som utsatts för rån.

– När det var som mest satte vi in en vikarie för att följa elever och övervaka vägar, säger rektorn Micael Pettersson.

Tunnelbana Mälarhöjden

Flera rån har skett vid tunnelbanan i Mälarhöjden. Foto: Most photos

Mälarhöjdens skola har även utbildningslokaler vid tunnelbanan och det är där rånen har skett.

– Vi har haft samtal med elever på klassnivå om att de ska tänka på att inte gå ensamma och att ringa polisen om det händer något.

Fem rånare pistolhotade man – tog mobil och kläder

Fakta

Det kan du som privatperson göra

  • Polisanmäl brott och lämna iakttagelser till polisen
    Polisanmäl brott eller iakttagelser till polisen. Var alltid vaksam och reagera på sådant som avviker. Ser du ett pågående brott, ring 112! Om det inte är pågående, ring 114 14. Agera medmänskligt och tänk på din egen säkerhet. Skriv gärna ned det du sett.
  • Gör en orosanmälan till socialtjänsten
    När det gäller unga lagöverträdare är det framförallt socialtjänsten som agerar utifrån oro kring unga personer, enligt socialtjänstlagen. Om du vill göra en orosanmälan till socialtjänsten kan du vända dig till stadsdelsförvaltningen där barnet är bosatt. Telefonnummer till Hägersten-Liljeholmens mottagning är 08-508 22 300. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker att du har en misstanke eller känner en oro. Läs mer om orosanmälan: http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Stod-till-familj–barn/Barn-som-far-illa/Orosanmalan/
  • Föräldravandra/nattvandra 
    Att föräldravandra/nattvandra är ett lätt sätt att göra en insats för våra ungdomar, samtidigt som du utökar ditt nätverk med staden och andra som är engagerade i ditt närområde. Kontakta gärna fältassistenterna om du vill veta mer om nattvandring, eller om du vill ha råd och stöd i frågor som gäller ungdomar. Läs mer: Nattvandring i Hägersten-Liljeholmen
Källa: Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning