Stadsdelen anmäld: ”Gör människor hemlösa”

Hemlös
Fyra personer på två månader har blivit utan hem.
Den ideella föreningen Equal anmäler nu socialtjänsten i Farsta till IVO för att ha skrivit ut fyra personer från stödboenden och försatt dem i hemlöshet.
– Det är så jävla oroligt att man ska ut på gatan igen, säger "Rosmarie", 58, en av de drabbade.

Under de senaste två månaderna har fyra personer med beroendeproblem skrivits ut från stöd- och träningsboenden och lämnats hemlösa, det skriver den ideella organisationen Equal som nu anmäler socialtjänsten i Farsta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

– Det är en tendens som funnits och som eskalerat den senaste tiden. Det finns problem i hanteringen och beslut som faller mellan stolarna, säger Staffan Lundgren, styrelseledamot i Equal.

Det handlar om människor med beroendeproblematik, ofta i kombination av psykisk ohälsa och ekonomiska skulder som bor på olika stöd- och träningsboenden. Equal beskriver fyra fall där människor helt plötsligt fått sina beslut tillbakadragna av socialtjänsten och därmed lämnats utan bostad. Istället hänvisas personerna att söka bostad på den reguljära bostadsmarknaden. Men socialtjänsten i Farsta känner inte igen bilden.

– Vi känner inte igen att det skulle va så här illa att vi bryter mot lagen, och att vi är svåra att samarbeta med. Vi kommer bjuda in Equal för att gå igenom den här skrivelse, säger Per-Ove Mattson, avdelningschef för socialtjänsten i Farsta.

Känner ni till att fyra personer har skrivits ut under de senaste två månaderna, utan att ha ordnat boende?

– Jag känner inte till att de skrivits ut fyra personer på det här sättet. Jag kan tänka mig att det händer av anledningen att de inte uppfyller kraven som ställs för att klara boendet, vi får titta på vad skälen har varit. Har det skett utskrivningar på ett märkligt sätt så får vi se över det, säger Per-Ove Mattson.

”Order uppifrån”

För tre veckor sedan drogs ”Rosmaries” beslut om plats på tärningsboende tillbaka. Enligt henne motiverade handläggaren beslutet med att han ”fått order uppifrån”.

Jag gör vad de vill till punkt och pricka, men så drar de ändå bort mattan under mina fötter.

”Rosmarie”

När Equal kontaktat enskilda handläggare i Farsta för att påpeka att deras agerande bryter mot socialtjänstlagen har de hänvisat att det är uttryckliga order uppifrån.

– Vad det skulle vara för order, att slänga ut folk, det känner vi inte igen. Det finns inga direktiv eller någon styrning från oss i ledningen att man ska bryta mot SOL. Vi ska jobba med individuella bedömningar i alla fall, säger Per-Ove Mattson.

Hänvisas till ”vanliga” bostadsmarknaden

”Rosmarie” har i fyra år bott på olika stödboenden och förväntade sig raka motsatsen– att få en försökslägenhet. Nu har hon istället en månad på sig att hitta en egen bostad.

Finns inte en chans för mig att få egen bostad. Jag skulle lika gärna kunna gå ut och knarka igen för att det ska hända någonting. Men jag kämpar på ändå.

”Rosmarie”

Staffan Lundberg menar att de grundläggande förutsättningarna man behöver för att sköta ett jobb försvinner utan bostad, och att chanserna för att dessa människor ska närma sig arbetsmarknaden blir ännu mindre.

– Det är svårt att få arbete om man lever natt för natt och inte är skriven på en adress. Då blir det väldigt lätt att man faller tillbaka till missbruk, och mycket av det arbetet som gjorts blir ogjort. Det leder till en mycket allvarlig situation för de drabbade.

– Om det är så att vi säger– från den ena dagen till den andra– att de får fixa boende själva, då är det inte rätt. Man behöver få tid på sig att flytta, om det inte finns andra omständigheter som gör att det inte går att vänta, säger Per-Ove Mattson.

”Finns säkert fler”

Föreningen Equal hävdar att socialtjänsten i Farsta bryter mot socialtjänstlagen vars mål bland annat är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, samt rätt till bistånd för sin försörjning och livsföring i övrigt.

Att vi systematiskt bryter mot SOL, eller sätter folk på gatan, är inget som vi känner igen. Vi har ingen glädje av att slänga ut folk.

Per-Ove Mattson

I sin rapport redogör Equal fyra fall där människor blivit utan hem, men Staffan Lundberg tror att det finns ett mörkertal.

– Det finns säkert fler, vi vet i alla fall om tre ytterligare fall. Det har också visat sig att det inte bara är våran verksamhet som noterat detta. Det är flera som haft att göra med socialtjänsten i Farsta som har den här erfarenheten.

 

Fakta

Om Equal

Den ideella föreningen Equal arbetar i Stockholm sedan 50 år för och tillsammans med personer med beroendeproblem, psykisk ohälsa eller annan social utsatthet. Vår vision är ett jämlikt Stockholm – detta då det är vetenskapligt bevisat att ojämlika samhällen ökar i princip alla sociala problem.

Förutom vår socialpolitiska verksamhet bedriver vi ett träningsboende för personer med beroendeproblem och/eller psykisk ohälsa samt mötesplatsen QvinnoQraft för socialt utsatta kvinnor. Våra ledord är frihet, jämlikhet, rätt, solidaritet och demokratisk hållbarhet.

Rapporten hittar du här.

Källa: https://www.equalsthlm.se/kontakt/