Stadsdelen missade flera mål

ÄLVSJÖ Älvsjö stadsdelsnämnd misslyckades med att nå de inriktningsmål som kommunfullmäktige satt upp när det gäller stödet till personer med funktionsnedsättning. Det visar den granskning som Revisionskontoret gjort av stadsdelens verksamhet under 2012.

Sju av tolv så kallade indikatorer nådde inte målen. Det gällde bland annat brukarnas betyg på daglig verksamhet, gruppbostäder och inte minst bemötande av biståndshandläggare.