ANNONS

Stadsdelen positiv till multibana vid Högdalstopparna

Högdalstoppen
Stadsdelen vill utveckla Högdalstopparna.
Tre föreningar vill, i ett medborgarförslag som skickats till stadsdelen, att en multibana ska byggas på Högdalstopparna. Multibanan skulle kunna användas till bland annat cykling och parasport.
ANNONS

Medborgarförslaget, som skrivits under av tre föreningar, vill uppmana stadsdelen att bygga en multibana vid Högdalstopparna.

Multibanan skulle kunna göra det möjligt att utöva flera olika idrotter, så som cykling, rullskidåkning, rullskridskor och parasport.

Måste ändra i detaljplanen

I svaret från förvaltningen framgår det att stadsdelen vill utveckla Högdalstopparna och att de tar med idén om en multibana i det fortsatta arbetet. Men, det framgår också att en multibana i nuläget kan bli svårt att få till.

I skrivelsen står det att ifall en multibana skulle bli aktuell så krävs en ändring av detaljplanen. En detaljplan avgör vad en plats i staden får användas till och vilka byggnader som får stå där.

De tre föreningarna som skrivit under förslaget är Stockholms skid- och cykelförbund, Parasport Stockholm och Stockholm Subsurfers.