Stadsdelen ska bli bättre på nätet

Stadsdelsförvaltningen satsar en halv miljon kronor på sociala medier. Medborgarna ska få påverka mer digitalt.

Kungsholmens stadsdelsförvalt­ning är inte tillräckligt aktivt på sociala medier. Nu satsas en halv miljon kronor på att utveckla detta så att man når fler medborgare i stadsdelen.

– Vi hoppas nå nya målgrupper som kanske inte läser tidningen för att berätta om vad som är på gång, eller vad som händer i stadsdelsområdet, säger Lisa Maidell på stadsdelsförvaltningen.

Twitter och Facebook är möjliga kanaler, men exakt var man kommer att synas mer är inte spikat.

Pengarna tas från Stockholms centrala demokratipott som skapats för att stockholmarna ska kunna påverka sina närområden mer.

På Kungsholmen har demokratipengar även använts till ett ungdomsråd som startades under hösten.

Den digitala satsningen som nu sjösätts är till för att på nätet berätta om olika satsningar och projekt i stadsdelen som på sätt som får större spridning.

Men man hoppas också få in fler medborgarförslag.

– Vi får in många medborgarförslag, men bra kan alltid bli bättre. Vi finns för dem som bor här och det känns viktigt att ha en dialog och viktigt att kunna uppmuntra till det. Genom det här kan vi utöka dialogen, säger Lisa Maidell.

Behöver man skaffa Facebook för att få påverka nu?

– Inte alls. Det här är bara ett komplement till det som finns i dag, lugnar Lisa Maidell alla de Kungsholmsbor som inte känner sig hemma i datorvärlden.

Vi får in många medborgarförslag, men bra kan alltid bli bättre.