Stadsdelen vill förbättra Landstingsparken

Landstingsparkens baksida mot Norr Mälarstrand upplevs som tråkig och asfaltstung.
Landstingsparkens baksida mot Norr Mälarstrand upplevs som tråkig och asfaltstung.
Stadsdelen borde diskutera med landstinget om hur Landstingsparken kan förbättras och göras trevligare. Det föreslås i ett tjänsteutlåtande som ska tas upp nästa stadsdelsnämnd.

Mitt i har tidigare berättat om bostadsplanerna i Landstingsparken som ledde till protester utanför Landstingshuset på tisdagsmorgonen när landstingets nya budget skulle debatteras. Parallellt med detta har Liberalerna lämnat in en skrivelse till Kungsholmens stadsdelsnämnd om att parken borde utvecklas.

Liberalerna vill bland annat utveckla planteringarna, skapa en ytterligare lekplats och bygga ett utegym i parken, som de anser präglas för mycket av asfalterade ytor.

Nu har stadsdelsförvaltningen svarat på skrivelsen. Där slås fast att stadsdelen visserligen inte har beslutanderätt över parken eftersom den ägs av landstinget. Men man är ändå positiv till idén och vill nu diskutera frågan med landstinget för att eventuellt komma överrens om förbättringar.

– Barn måste få ta plats i stan och när vi får chansen att göra bättre lekmiljöer för förskolebarn bör vi ta den chansen, särskilt på Kungsholmen där många efterlyser bättre lekmiljöer. Mer grönska och bra parker behövs när staden växer, säger Lars Lundqvist (L), ledamot i Kungsholmens stadsdelsnämnd.

Samtidigt ska alltså bostäder utredas på asfaltsytorna i parken, bostäder som enligt Moderaterna i landstinget, kan bli så många som 350 stycken. Utredningen finns med i Alliansens budget som även Liberalerna står bakom. Hur går det ihop med en grönare park?

– Vi tror att det kan och behöver kombineras när vi nu väntar på vad byggutredningen visar. Därför är vi väldigt glada att stadsdelen nu vill sätta sig ner med landstinget. Då kan staden hjälpa till från start att stärka de andra, mjukare värdena som vi behöver i området, som en roligare och finare park, säger Lars Lundqvist (L).