Stadsdelen vill ha betalparkeringar

Om några år får även Spånga parkeringsavgifter. Men stadsdelens tjänstemän vill inte vänta så länge.

Stockholms stad har tagit fram ett förslag på nya parkeringsregler. Enligt förslaget utökas avgiftsperioden i innerstan och i flera förorter införs parkeringsavgifter och boendeparkering.

Syftet med avgifterna är att öka antalet lediga parkeringsplatser och öka framkomligheten på Stockholms gator.

Även Spånga ska få parkeringsavgifter – men först om några år.

Förslaget är ute på remiss och nu har tjänstemännen i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning tyckt till om det. Förvaltningen är positiv till förslaget, men anser att ändringarna bör genomföras omgående. Om inte riskerar parkeringsproblemen att flyttas från en stadsdel till en annan, enligt tjänstemännen.

Förvaltningen betonar också att Spånga behöver bra pendlarparkeringar om fler ska åka kollektivt. Eventuellt bör dessutom tätare avgångar och nya busslinjer införas.

Stadsdelsnämnden beslutar om remissvaret på sitt möte på torsdag.