Stadsdelen vill behålla 30-gräns vid förskola

Trafikkontoret har föreslagit nya hastighetsbegränsningar på 22 gator i Hässelby-Vällingby.

Nu har stadsdelsförvaltningen lämnat synpunkter på förslaget, men ratar medborgarnas förslag. Däremot vill tjänstemännen att sträckan vid förskolan intill Blomsterkungsvägen ska behålla sin 30-gräns i stället för att höjas till 40 km/h.

I juni berättade Lokaltidningen Mitt i Västerort om trafikkontorets förslag på förändrade hastighetsbegränsningar i Hässelby-Vällingby.

Det är 22 av gator i stadsdelsområdet som berörs när dagens hastighetsbegränsningar 30, 50 och 70 kilometer i timmen ska ersättas med 30, 40 och 60.

Just nu är förslaget ute på remiss och nu har stadsdelsförvaltningen presenterat sina synpunkter, som klubbas i stadsdelsnämnden under nästa möte.

Inför remissvaret har förvaltningen beaktat flera synpunkter från Hässelby- och Vällingbybor. Flera vill bland annat 30-gränsen ska behållas vid Björnbodaskolan på Skattegårdsvägen (där föreslås nu 40 kilometer i timmen). Flera tycker också att höjningen från 50 kilometer i timmen till 60 kilometer i timmen på Björnmossevägen i anslutning till skolan inte är ett bra förslag.

Läs mer:De protesterar mot 60 km/h förbi skola

En annan synpunkt är att sträckan mellan Bergslagsvägen och Ångermannagatan bör ha 30 kilometer i timmen i stället för 40 kilometer i timmen, eftersom det finns flera obevakade övergångsställen, seniorboende och förskola längs sträckan.

Men förvaltningen håller inte med om medborgarnas synpunkter. Förvaltningen menar i stället att sträckan på Blomsterkungsvägen vid förskolan Blomsterkungen ska behålla gränsen 30 kilometer i timmen i stället för att höja till 40, som trafikkontoret föreslagit. Tjänstemännen understryker även vikten av att hastigheten bör skärpas till 30 km/h vid Ångermannagatan i höjd med Vällingby centrum eftersom många centrumbesökare går där, något som kontoret redan föreslagit. I övrigt anser förvaltningen att remissförslaget är tydligt strukturerat och känns mycket välgenomarbetat.

Fakta

Här ändras hastighetsbegränsningarna

Trafikkontorets förslag på förändringar:

Får 60 i stället för 70/50:

Bergslagsvägen mellan Råckstavägen och Lövstavägen samt mellan Lövstavägen och Sörgårdsvägen

Lövstavägen

Får 40 i stället för 50:

Björnmossevägen norr om Björnflokevägen

Fyrspannsgatan norr om Spiralbacken

Maltesholmsvägen norr om Fyrspannsgatan

Persikogatan, som dock behåller 30 km/h där det är det i dag.

Råckstavägen

Vinstavägen. Behåller 30-gränsen vid Vinstaskolan.

Kirunagatan, söder om Vittangigatan

Ångermannagatan mellan Skattegårdsvägen och Kirunagatan samt mellan Årevägen och Råckstavägen (Öster om Multrågatan behålls hastighetsgränsen på 30 km/h)

Årevägen

Får 40 i stället för 50/30:

Melongatan

Sandviksvägen

Täbylundsvägen mellan Vällingbyvägen och Spångavägen

Vällingbyvägen

Får 30 i stället för 50/30:

Astrakangatan

Får 30 i stället för 50:

Fyrspannsgatan söder om Spiralbacken

Loviselundsvägen får genomgående 30 km/h (har nu 50 km/h på vissa håll).

Kirunagatan, norr om Vittangigatan

Ångermannagatan mellan Kirunagatan och Årevägen

Får 60 i stället för 50

Björnmossevägen söder om Björnflokevägen

Växthusvägen

Får 60/40 i stället för 50/30:

Blomsterkungsvägen

Skattegårdsvägen väster om Bergslagsvägen

Sörgårdsvägen väster om Bergslagsvägen

Källa: Stockholms stads trafikkontor