Stadsdelens hundar får två nya rastgårdar

Spånga Två hundrastgårdar ska anläggas i Spånga-Tensta. Den ena hundrastgården ska ligga invid Duvbovägen strax nordväst om Bromstensplan.

Den andra ska ligga strax ­söder om korsningen ­Bergslagsvägen-Tenstavägen.

Hundrastgårdar är inhägnade och har en gräs- eller grusyta där hundar får springa fritt. Kostnaderna för att anlägga rastgårdarna är 400 000 kronor, enligt stadsdelsnämndens beslut.

Därutöver kostar skötseln omkring 60 000 kronor per år. Vid stadsdelsnämndens möte fattades även beslut om att anlägga fyra hundrastplatser i skogsområden. Det är platser som inte är inhägnade och där ägaren ska ha kontroll på sin hund.