Min lokala hjälte

Hellre ungdomsidrott än konserter på Stadion

Flera Moderata politiker vill se att stadion används till fler evenemang. Men Östermalms stadsdelsförvaltning tycker det är viktigare att ungdomar får sporta på arenan.
Flera Moderata politiker vill se att stadion används till fler evenemang. Men Östermalms stadsdelsförvaltning tycker det är viktigare att ungdomar får sporta på arenan.
Flera Moderata politiker vill se att stadion används till fler evenemang. Men Östermalms stadsdelsförvaltning tycker det är viktigare att ungdomar får sporta på arenan.

Mitt i har tidigare berättat om skrivelsen från Moderaterna. Avsändarna tycker att Stadion används för lite och att driften borde föras från fastighetskontoret till kommunala bolaget SGA fastigheter. Detta för att få in fler konserter och andra evenemang till Östermalms anrika anläggning.

Nu har kommunstyrelsen skickat ut skrivelsen på remiss och Östermalms stadsdelsförvaltning har svarat att man först och främst vill se en utredning av hur mycket skolor och idrottsföreningar kommer att behöva använda Stadion i framtiden.

Även om förvaltningen tycker att Stadion ska användas mycket ska detta prioriteras före andra evenemang.

”Det råder dock en brist på idrottsanläggningar i innerstaden idag, och med tanke påde nya stadsdelar som utvecklas kommer trycket på idrottsanläggningar sannolikt fortsätta öka de närmaste åren. Förvaltningen anser att de befintliga idrottsanläggningar som finns i innerstaden i första hand bör täcka skolors och idrottsföreningars behov av anläggningar”, skriver förvaltningen.