ANNONS

Så ska stadsdelsförvaltningen öka tryggheten i Sätra

Susanne Leinsköld, Stadsdelsdirektör, Sätra. Skjutning, dubbelmord i sätra.
– Vi ska jobba mot den öppna droghandeln, säger stadsdelsdirektör Susanne Leinsköld.
Efter de brutala morden i Sätra har flera krisstödsåtgärder satts in. Stödpersonal från socialtjänsten, fältassistenter och fritidsledare är på plats under veckan. Och den som behöver krissamtal kan få hjälp både i Sätra och via telefon.
Nu satsar stadsdelsförvaltningen på ökat arbete mot droghandel och fler möjligheter för människor att mötas.
ANNONS

Vi tänker vara uthålliga och erbjuda folk stöd i första hand den här veckan, och om det behövs även under påsken, säger Susanne Leinsköld, stadsdelsdirektör i Skärholmen.

Krisstödspersoner och fältassistenter har varit på plats i Sätra sedan i fredags, åtgärderna fortsätter även under denna vecka. 

Vad tänker du om det som hänt?

– Det är en helt fruktansvärt händelse. Och vi tar det på stort allvar, både det som hänt och människors oro, säger Susanne Leinsköld.

Vilket ansvar har ni och hade ni kunnat göra något annorlunda?

– Vi vet inte än vad som har hänt, men man måste alltid fundera. Vi har redan idag ett intensivt arbete med barn- och ungdomsenheten och vuxengruppen. Vi vet inte om de här personerna har varit kända för oss. Och det är inte alla personer som vill ha hjälp och stöd. Men om man vill och behöver det så erbjuder vi de hjälpinsatser vi har. Om man är orolig för sitt barn så hör man av sig till vår barn- och ungdomsenhet och föräldrar kan få stöd i olika grupper, säger Susanne Leinsköld.

Vad ska ni göra i området nu?

– Vi gör redan väldigt mycket. Vi har en platssamverkan mellan stadsdelsförvaltningen, centrumägaren, fastighetsägare, polis och skola. Vi har fritidsverksamhet i Sätraskolan som är öppen, vår sociala insatsgrupp jobbar med de kriminella och vi jobbar med orosanmälningar från polis och skola, säger Susanne Leinsköld.

En viktig del i arbetet är också det lokala brottsförebygganderådet. Där jobbar stadsdelen särskilt med tre saker: Den öppna droghandeln i Sätra centrum, våld i nära relationer och att fånga upp de positiva kollektiva krafter som finns i området.

ANNONS

– Det lokala brottsförebygganderådet ska ha särskilda insatser i Sätra tillsammans med polis och fastighetsägare för att jobba mot den öppna droghandeln. Vi hade börjat med det redan innan det här, men det är inte riktigt klart utan håller på att planeras. Sedan vill vi få till olika insatser där folk lär känna varandra. Vi har jobbat intensivt med det i Vårberg och tittar på hur vi kan göra i Sätra.

Sätra har inget bibliotek och kaféet i centrum har inte många sittplatser.

Många vuxna som Mitt i Söderort pratar med tycker att det saknas gratis mötesplatser där man  kan träffas och lära känna varandra. Hur tänker ni kring det?

– Vi tror att det är otroligt viktigt att ha det. Vi har en fritidsgård i Sätraskolan och en öppen förskola för föräldrar. Men vi tror absolut att ett bibliotek eller kafé behövs. Det är inget vi kan slänga upp hur som helst, men inom ramen för Fokus Skärholmen finns absolut ett tänk kring olika typer att mötesplatser som skulle kunna vara bibliotek, kaféer och så vidare, men exakt vad ombyggnationen i Sätra kommer att innehålla bestäms av centrumägaren och Stockholmshem, säger Susanne Leinsköld