Stadshuset – bland de vackraste i Sverige

Stadshuset är ett av Sveriges vackraste hus – i alla fall om man frågar svenskarna. Det framgår av en ny Sifoundersökning.

Mitt i har tidigare berättat om hur synen på arkitektur skiljer sig över tid och om hur Stadshuset, som invigdes 1923, till en början fick ett blandat mottagande. Vissa ansåg att den nationalromantiska arkitekturen var föråldrad och andra att inslagen från utlandet var för stora.

Men nu verkar stockholmarna ha ändrat åsikt. I en ny Sifoundersökning, beställd av konsultföretaget Projektengagemang, har 2500 svenskar bland annat fått svara på vilken byggnad de tycker är vackrast i Sverige.

På första plats kom ringmuren i Visby, på andra plats Drottningholms slott i Stockholm och på tredje, Stadshuset.

Men de tillfrågade har inte fått välja helt fritt mellan all hus i landet. Företaget har gjort ett urval av utmärkande hus runt om riket att välja mellan.

I undersökningen framgår också att 91 procent tycker att det är viktigt att deras stad är vacker men att bara 49 procent ”instämmer helt” på frågan om de tycker att deras stad faktiskt är vacker.

Stockholmarna har dock ett försprång även här. 59 procent av Stockholmarna instämmer helt i att deras stad är vacker, det slås bara av Hallands län där 62 procent är supernöjda med utseendet på länet.