Min lokala hjälte

Stadshuset blir mer tillgängligt

Kungsholmen Åhörarläktaren i Stockholms stadshus ska bli mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Nu kommer en hiss att byggas så att det går att nå läktaren utan nivåskillnader. Det är en demokratifråga att funktionshindrade kan vara på plats och följa den politiska debatten, menar staden.

Arbetet beräknas att vara färdigt under första halvan av 2013.