Stadshuset får nytt koppartak

Stadshusets gröna koppartak byts efter 92 år. Nu blir det ett nytt koppartak – med en annan färg.

1 200 kvadratmeter splitter ny kopparplåt håller på att läggas på Stadshusets tak. Senast till Nobelfesten den 10 december ska allt vara fixat.

– Vi byter ut originalkoppartaket mot ny kopparplåt. Det befintliga taket var uttjänt och inte bytt sedan 1923, säger Monica Salomon, förvaltare på fastighetskontoret.

Det året stod Stadshuset klart och sedan dess har man alltså aldrig bytt ut kopparen på takdelen mot Hantverkargatan. Nu satsas cirka fem miljoner kronor på bytet.

I den gamla plåten satt serienummer som är kopplade till de stockholmare som donerade pengar till byggandet av huset för 92 år sedan. Nummer ett är Gustav V.

Plåten klipper Stockholms stad ner till A4-format och sparar i lådor inne i Stadshuset.

Men det blir alltså bara taket mot Hantverkargatan som byts – inte delen ut mot Riddarfjärden. Där byttes taket för ungefär tio år sedan, och där kommer taket fortsätta vara grönt i många år framöver.

– Av antikvariatiska skäl vill man behålla så mycket som möjligt av originalplåten. Hade delar av plåten mot Hantverkargatan varit bra hade man låtit dessa sitta kvar också, säger Monica Salomon.

Enligt Jesper Lexius, fastighetskontorets projektledare för takbytet, är det dock inte säkert att den nya plåten får samma gröna färg som ut mot vattnet.

– Det beror på att det är bättre luftkvalitet i Stockholm nu för tiden, som gör att kopparen ärgar långsammare. Vi får se vilken färg den får i framtiden, säger han.