Stadshusrester blir till biogas

Lidingö Nu kan det som inte äts upp i stadshuset bli biogas.

Stadshusets personal har länge kunnat källsortera, men nu tar man ytterligare ett steg och börjar med matinsamling.

Matresterna kommer att hämtas två gånger i veckan, bland annat av Ö-gruppen.

Avfallet kommer sedan att köras till Uppsala där det blir biogas och gödsel.