Stadskänsla ska locka köpstarka

Ulrika Dahl från nätverket Linje 19 tycker att politikerna signalerar att de som bor i Högdalen i dag inte duger.
Ulrika Dahl från nätverket Linje 19 tycker att politikerna signalerar att de som bor i Högdalen i dag inte duger.
16-våningshus, 300 nya lägenheter och levande handel.

Ett nytt kvarter med stadskänsla och Högdalens högsta hus planeras i centrum.

Men kritiker protesterar mot att så många bostadsrätter byggs.

Det är en gråmulen förmiddag och folktomt på Högdalsplan, som ligger mellan simhallen och den gamla skolbyggnaden vid slutet av handelsstråket i Högdalens centrum. Om några år kan i stället stadsdelens högsta hus stå här.

I torsdags röstade stadsbyggnadsnämnden igenom en startpromemoria för planläggning av 300 bostadsrätter i Högdalens centrum. Planen innebär att den gamla skolbyggnaden rivs, med undantag för matsalsbyggnaden som inhyser teatern.

– I dag är det här en lite död del av Högdalen. Tanken är att det ska bli ett stråk med en trygg gångväg att promenera på, men också mer stadsmässigt. Vi hoppas att tillväxten av bostäder ska bidra till ett mer levande centrum så att handeln kan vara kvar, säger Maria Sahlstrand, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

Planprocessen är i sin linda och mycket kan ändras längs vägen, men enligt förslaget ska det byggas åtta hus på platsen. Tre föreslås bli höga punkthus – det högsta 16 våningar.

I bottenvåningarna i de hus som vetter mot centrum planerar man för verksamheter av olika slag, till exempel en fritidsgård.

Högdalen pekas av staden ut som en av tyngdpunkterna i söderort. Budskapet från politikerna och centrumägaren Citycon är att centrum ska leva upp och bli mer stadsmässigt för att locka köpkraft. Ett led i den strategin är att bygga nya bostäder och få in en mer blandad bebyggelse med fler bostadsrätter.

Ulrika Dahl bor i Högdalen sedan 19 år och är aktiv i nätverket Linje 19, som jobbar med lokal påverkan längs Hagsätralinjen. Nätverket menar att bostadsrättsbyggandet är en del i en process där man vill byta ut befolkningen mot en mer köpstark grupp.

– Vi är inte negativa till att det byggs men det är byggandet av bostadsrätter som driver upp priserna som vi är kritiska till. Politikerna vet att många av de som bor här i dag inte har råd med höga hyror eller har möjlighet att ta lån, säger hon.

Enligt en rapport från Vänsterpartiet har Högdalen mellan 1990 och 2011 fått cirka 200 nya bostadsrätter, medan de allmännyttiga lägenheterna har blivit färre. 2011 stod bostadsrätter för den största delen av de bostäder som höll på att byggas.

Anders Hellström (M), ordförande i stadsdelsnämnden, håller inte med om att man försöker byta ut befolkningen:

– Även de med mer marginella tillgångar kan bo i bostadsrätter och vi tror att det är viktigt att få in en mer blandad bebyggelse. Bostadsbristen är skriande och vi planlägger nu fler lägenheter än man har gjort på flera decennier, säger han.

I oktober återinvigdes centrum efter en upprustning av bland annat belysningen. Citycons vd sa då att utvecklingen av centrum var på väg åt rätt håll och att man letade efter verksamheter som kunde etableras i de tomma lokalerna. Sedan dess har skobutiken slagit igen. Nästa år försvinner järnaffären.

– Vi har pratat med många av handlarna och de flesta går på knäna. Men ingen säger att lösningen är att bygga för en mer köpstark grupp utan att det är de höga hyrorna som är problemet, säger Ulrika Dahl.

Fakta

Skolbyggnaden

300 nya bostäder planeras i fastigheten Branddörren 2, som ägs av fastighetsbolagen Veidekke och KF fastigheter.

Skolbyggnaden som ska rivas är grönklassad av Stockholms stadsmuseum, vilket innebär att den har ett kulturhistoriskt värde och ska handhas med extra varsamhet. Men fastigheten uppges vara i dåligt skick.

Alla partier ställer sig generellt positiva till att det byggs på platsen.