ANNONS

Stadsmuseet sågar planer för Trygg Hansahuset

trygg hansa
Den planerade påbyggnaden har mött hård kritik
"En grav förvansking" där "avsevärda kulturhistoriska värden förloras". Det är kärnpunkten i Stadsmuseets sågning av planerna för Trygg hansahuset vid Fleminggatan.
ANNONS

Mitt i Kungsholmen berättade i mitten av oktober att planerna för påbyggnaden av Trygg Hansahuset vid Fleminggatan nu ställs ut för allmänhetens beskådan och synpunkter.

En ombyggnad av huset har stötts och blötts av staden sedan 2009 och två tidigare samråd har hållits där respektive förslag mött hård kritik från olika remissinstanser. Under tiden har också stadsmuseet valt att ge huset en blåklassad kulturmärkning.

I april i år presenterades ännu ett förslag. Det är Fastighetsägarna Areim och Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv som vill göra en påbyggnad i glas på mellan fyra och två våningar på det gamla kontorshuset.

Men även det nya förslaget får hård kritik av Stadsmuseet.

”De föreslagna påbyggnaderna är mycket voluminösa och spektakulära och förtar den ursprungliga kompositionen. Påbyggnaderna medför en grav förvanskning av anläggningen”, slår man fast och betonar också att huset ”har ett synnerligen stort kulturhistoriskt värde, markerad med blått på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta.” Man ser inte att ”planen kan genomföras utan att avsevärda kulturhistoriska värden förloras.”

Stadsmuseet kritiserar också stadsbyggnadsnämndens beslut att skicka projektet direkt på utställning och inte ta ett nytt – tredje – samråd. Det eftersom planerna förändrats så mycket sedan det senaste samrådet år 2013.

När utställningen är klar ska stadsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige ta beslut om projektet. Det väntas ske i början av 2017.