Stadsmuseet gör tummen ner för sjuvåningshus

Nils Lundgren motsätter sig bygget av höga hus i Söderholmen i Vårberg
Radhusägaren Nils Lundgren, vid korsningen Vårbergsvägen-Söderholmsgränd.
Det är fel att bygga sjuvåningshus i korsningen Vårbergsvägen-Söderholmsgränd.
Det anser Stockholms stadsmuseum, som sällar sig till kritikerna av höghusbyggen i området runt Söderholmsskolan.

Tre till sju våningar höga hus planeras i korsningen Vårbergsvägen-Söderholmsgränd, inom projektet Fokus Skärholmen.  Inte bra, menar Stockholms stadsmuseum, som kritiserar förslaget till en ny detaljplan för området Söderholmen i sitt remissvar till stadsbyggnadskontoret. Maxhöjden bör vara fyra–fem våningar, anser museet.

Motiveringen är att sjuvåningshus bryter mot den grundläggande stadsplaneidén i Vårberg, med höghus i centrum och lägre radhus och villor längre ner mot vattnet. Museet värnar om den fallande linjen och tycker att uppskjutande höga hus skulle påverka områdenas kvaliteter ”på ett negativt sätt”.

I en tidigare artikel har Mitt i berättat om radhusägare som kritiserat just detta.

– De blir som en mur mot resten av stadsdelen, sa radhusägaren Nils Lundgren om de planerade sjuvåningshusen vid Vårbergsvägen-Söderholmsgränd.

Han och 115 andra radhusägare har skickat en namnlista till stadsbyggnadskontoret. De protesterar bland annat mot sjuvåningshusen vid Vårbergsvägen-Söderholmsgränd och mot de sex sjuvåningshus som planeras på den nuvarande fotbollsplanen vid Söderholmsskolan. De är inte kritiska mot att det byggs, men mot höjden på husen.

Som Mitt i berättat fick de understöd av Skönhetsrådet som inte heller vill se sjuvåningshus på fotbollsplanen. Precis som Stockholms stadsmuseum anser Skönhetsrådet att den fallande linje som karaktäriserar Vårberg är viktig att bevara.

Remisstiden gick ut i mitten av oktober. Möjligheten att påverka finns dock kvar. Sakägare som lämnat in sina synpunkter i tid kan överklaga om de inte fått gehör för sina synpunkter.

Detaljplanen är tänkt att bli klar under 2018.

Fakta

300 bostäder ska byggas

300 nya bostäder planeras i området Söderholmen, inom projektet Fokus Skärholmen.

Dessutom ska Söderholmsskolan få flera nya byggnader, två förskolor rivas, en ny förskola byggas och en ny idrottsplats bli till.

Källa: Stockholms stad