Stadsodling ska få in fler i gemenskapen

NACKA Miljöpartiet föreslår i en motion att Nacka kommun ska ta initiativ till ett stadsodlingsprojekt.

Syftet skulle vara att integrera människor från olika länder i samhällsgemenskapen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har lämnat förslaget till kommunens mångfaldskommitté.

Mångfaldskommittén har fått uppdraget att komma med ett förslag senast 12 maj.