Stadsodling startar på Lilla Essingen

LILLA ESSINGEN Nästa år ska det börja odlas på Lilla Essingen. I ett förslag som inkom i augusti föreslogs att stadsodling skulle startas på ön. Förvaltningen ställde sig positiv och uppmanade de odlingsintresserade att starta en förening, samt återkomma med förslag om plats.

Essingeodlarna bildades – och föreslog att området vid hundrastgården i Västra Primusparken. Nu ska ett brukaravtal om odlingslådor göras. Uppstart beräknas bli under våren.