Stadsradhus byggs vid skogsparti

MIDSOMMARKRANSEN I skogspartiet utmed Kransbindarvägen ska 38 stadsradhus byggas. 18 av radhusen ska Besqab sälja som bostadsrätter eller äganderätter och 20 av radhusen ska Familjebostäder upplåta med hyresrätt.

Familjebostäder ska också bygga en förskola med minst fyra avdelningar.

Grannar har klagat på försämrad utsikt och buller, men beslutsfattarna tycker att området lämpar sig väldigt bra för bygget.