Stadsvillor bryter mot detaljplanen

Bygglovet för de två stadsvillorna i Torsvik har upphävts av länsstyrelsen. Men Magnolia Development AB ger sig inte utan överklagar till mark- och miljödomstolen.

Magnolia Development fick bygglov för de två stadsvillorna i slutet av förra året. Men efter att grannar överklagat bygglovet säger nu länsstyrelsen nej. En knäckfråga gäller huruvida husen har tre våningar, eller två som är maxgränsen enligt detaljplanen.

Enligt projektledare Magnus Ruthström är våningen längst ner en källare.

– Källaren är under mark till nästan 80 procent. Att det ser ut så här beror på att området är väldigt kuperat och sluttar nästan tio meter.

Grannarna anser dock att nedersta planet är en suterrängvåning eftersom fasaden ligger i markhöjd och har fönster och dörrar. Och länsstyrelsen går på grannarnas linje.

– Det var det viktigaste skälet till att vi sa nej. Men det är en svår bedömningsfråga och det är inte säkert att en annan instans skulle bedöma det så som vi gjort, säger Emma Rydbeck på länssyrelsen.

I beslutet står det även att byggnaderna är för höga i och med att de ligger mindre än sex meter från granntomter. Men Magnus Ruthström menar att länsstyrelsens mätningar är fel.

– Man måste mäta på ett visst sätt i kuperade områden och det har de inte gjort. Vi har redan formulerat ett överklagande, säger han.

– Det händer att mätningar blir fel men skälet till att vi upphävde bygglovet är ändå att vi bedömde att husen har tre våningar, säger Emma Rydbeck.

Grannarna skriver i ett mejl till tidningen att ”vi är nöjda med länsstyrelsens beslut, byggbolaget måste följa detaljplanen vad avser såväl höjd som våningsantal”.

Parallellt med överklagandet ritas husen om för att anpassas till detaljplanen.

Fakta

Källare eller suterrängvåning

Med källare avses ett utrymme som helt eller till största delen är belägen under omgivande mark.

Med suterrängvåning avses en våning där rumsgolvet utefter minst en fönstervägg ligger i nivå med omgivande mark.

Det saknar betydelse vad utrymmet används till.

Källa: Länsstyrelsen