Stagneliusparken rustas upp

Fredhäll I april 2012 kom ett medborgarförslag in till stadsdelsnämnden om upprustning av parkytan vid Stagneliusvägen i Fredhäll.

Förvaltningen har nu inventerat parken och fått in drygt 40 förslag från medborgarna om vad som ska göras i parken.

Många vill att den ska förbli den gröna oas som den är i dag. Man vill även ha bättre gångvägar, fler bänkar och behålla den lilla grillkiosken som är mångas favorit.

Totalt har förvaltningen avsatt 550 000 kronor till upprustningen som kan dra i gång redan i höst. På torsdag ska stadsdelsnämnden ta beslut i frågan.