Min lokala hjälte

staket ska förhindra självmord

ÄLVSJÖ Älvsjö är först ut i Trafikverkets arbete för att förhindra självmord på spåren.

Trafikverket har inventerat omkring 15 perronger i hela länet där man nu planerar att sätta upp högre staket längs spåren och även eventuellt sätta upp kameror.

Målet är att halvera antalet omkomna på järnvägen till och med 2020.