Min lokala hjälte

Staket ska rädda liv vid Älvsjö station

I genomsnitt dör nästan hundra personer i järnvägs­nätet varje år. Nu gör Trafikverket en satsning för att förbättra säkerheten och Älvsjö station är först ut i Stockholm.

År 2010 dog 110 personer på svenska järnvägar och förra året satte Trafikverket upp ett mål att antalet personer som omkommer i järnvägssystemet ska halveras fram till år 2020.

– Vi är bra på trafiksäkerhet på vägarna och ska nu förbättra säkerheten även på järnvägssidan, säger Tiina Ohlsson, enhetschef på Trafikverket Region Stockholm.

För att nå målen har Trafikverket utrett var i landet dödsolyckorna inträffat och kom då bland annat fram till att de dödligaste sträckorna till stor del ligger i storstadsområdena.

– Förra året gjorde vi en inventering av pendeltågsstationerna i Stockholmsområdet och då kom Älvsjö upp som en av fyra stationer som vi utifrån utredningen beslutade att prioritera 2013, säger Tiina Ohlsson.

Hon berättar att i Älvsjö har arbetet redan börjat. Nu sätts stängsel upp som ska förhindra att personer tar sig ner på spåren och i höst kommer det även att sättas upp kameror vid stationen. Planen är att kamerorna ska kopplas till ett larmsystem.

Runt sju av tio dödsfall som inträffat på spåren de senaste åren är konstaterade självmord. Trafikverket hoppas på att de nya åtgärderna kommer att förhindra självmordsförsök och även stoppa personer från att gena över spårområdet.

– I dag finns det flera plattformsändar som i princip bara har en skylt som visar att ”här tar plattformen slut”, men de hindrar ingen att beträda spårområdet. Med stängselåtgärder får vi bättre skydd och försvårar avsevärt möjligheten att ta sig ut på spåret, säger Tiina Ohlsson.

Senare i år kommer säkerhetsarbetet också att påbörjas på stationerna i Tumba, Upplands Väsby och Sollentuna.

Enligt Erik Lindberg som är utredare på Trafikverket är det här första gången det görs en stor satsning på skyddsåtgärder för att förhindra att människor som inte åker bil ska bli påkörda av tåg.

– Det har varit väldigt dåligt med sådana satsningar, det har till stor del skjutits på framtiden, säger han.

Fakta

Här dog flest

Åren 19982010 dog närmare 180 personer i Stockholmsregionen efter att ha blivit påkörda av tåg.

Antal påkörningar per station och delsträcka:

Källa: Trafikverket