Stal läkemedel – stängs av

HANINGE En 40-årig kvinna i Haninge tvingas sluta sin utbildning på barnmorskeprogrammet vid Karolinska institutet efter att det framkommit att hon missbrukar narkotika och att hon stulit läkemedel under sin praktik på ett sjukhus.

Kvinnan själv har erkänt men menar att hon kommit tillrätta med missbrukandet och vill en ny chans.

Men rektorn vid Karolinska institutet begärde att hon skulle sluta då hon bedömdes skada andra under utbildningen. Högskolans avskiljandenämnd fattade sedan beslutet.