85

cyklar och 21 mopeder stals i Rinkeby-Kista i fjol. Stölderna minskade något från året innan, enligt Brottsförebyggande rådet. Flest stölder görs under sommarmånaderna.