Stal plädar och bar kniv i rätten

attunda
Mannen bar kniv när han besökte Attunda tingsrätt.
En man stal plädar värda 11000 kronor. Senare bar han kniv i tingsrätten. Nu har mannen dömts för båda brotten.

Mannen bor i Täby och det var också där han stal plädarna från en butik. Själv hävdar han att han fick tillåtelse att ta dem av butikschefen eftersom de skulle kasseras. Men enligt butikschefen stämmer det inte, ett antal plädar skulle visserligen kasseras, men inte de som mannen tog.

Vid ett senare tillfälle bar mannen kniv vid en förhandling i Attunda tingsrätt. Han har erkänt brottet.

Påföljden bestämdes till skyddstillsyn och samhällstjänst. Mannen förekommer under ett flertal tillfällen i belastningsregistret.