Stålkub ska lära Glömstaelever om rättigheter

Ett av elevernas arbeten med mänskliga rättigheter.
Ett av elevernas arbeten med mänskliga rättigheter.
Anna Sterlinger Ahlring, lärare på Glömstaskolan och ansvarig för deras kub.
Anna Sterlinger Ahlring, lärare på Glömstaskolan och ansvarig för deras kub.
Ett av elevernas arbeten med skolans värdegrund.
Ett av elevernas arbeten med skolans värdegrund.
En kub från förra året.
En kub från förra året.
En 500 kilos stålkub har nu lämpats av på Glömstaskolan. Under året jobbar eleverna med att tolka en av FN:s 30 mänskliga rättigheter.

Varje år placeras 30 stålkuber för mänskliga rättigheter ut på skolor i Sverige och utomlands. En av dem finns nu på plats på Glömstaskolan i Huddinge. Varje kub representerar en specifik mänsklig rättighet som eleverna fyller kuben med under hela läsåret.

Glömstaskolans elever från förskoleklass upp till sjuan har fått Rätten till en opartisk rättegång att bita i. Den något abstrakta rättigheten har de äldre eleverna fått ansvar över, medan de yngre jobbar med mänskliga rättigheter ur ett lite bredare perspektiv.

– De yngre eleverna har fått varsin mänsklig rättighet att först lära sig om och sedan gestalta genom slöjden eller bildundervisningen. Även de allra minsta jobbar utifrån sina förutsättningar. Mänskliga rättigheter handlar också om acceptans. När man börjar i förskoleklass så träffar man många som har olika bakgrund och då får man acceptera den andra, säger Anna Sterlinger Ahlring, förstelärare på Glömstaskolan.

Ettorna skapar ”löv” av löv.

Hon menar att ett effektivt sätt att få eleverna att förstå mänskliga rättigheter är att knyta an till saker som eleverna själva upplever och erfar i sin vardag.

– Det händer saker i deras liv hela tiden, som går att dra in i det här. Nu har vi pratat mycket om metoo – vad betyder det när man säger att den här personen har gjort det här – hur går det ihop med rätten till en rättvis rättegång, till exempel. Det blir ett väldigt tydligt sätt för dem att jobba med det, säger Anna Sterlinger Ahlring.

Arbetet med att inreda kuben dokumenteras löpande på skolans hemsida Glömstakuben. Kuben, som väger ett halvt ton, ställs sedan ut i Huddinge centrum till sommaren, innan den körs till Kungsträdgården där alla 30 kuber visas i samband med Raoul Wallenbergs dag i september.

Fakta

Projektet drivs av Raoul Wallenberg Academy

”Kubprogrammet – Varje människa kan göra skillnad” drivs av Raoul Wallenberg Academy, en religiöst och politiskt oberoende insamlingsstiftelse.

Kubmetoden består av 30 svarta kuber i stål, en för varje mänsklig rättighet, som skickas till utvalda skolor runt om i Sverige och utomlands. (Belgrad, Budapest, Paris och New York).

Kuben är cirka 3x3x3 meter och i stål. Den väger 500 kg.

Genom metoden får skolor stöd med att arbeta strategiskt för att uppfylla skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag samtidigt som eleverna uppmuntras att själva göra skillnad.

Arbetet avslutas i samband med Raoul Wallenbergs dag då alla 30 kuber samlas i en offentlig utställning i Stockholm.

Källa: Raoul Wallenberg Academy