Ställ frågor till politikerna på öppet möte

söderort Nu på torsdag har stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör ett öppet möte, klockan 18.30, vid Slakthusplan. Då går det att ställa frågor om aktuella ärenden till de lokala politikerna. En socialsekreterare presenterar också sin magisteruppsats om ett arbetsmarknadsprojekt.

Nästa nämndsammanträde är 20 augusti och då ska en förstudie om start av ett medborgarkontor tas upp samt inrättande av tre förskolor.