Stålvajrarna ska stoppa busåkarna

Stålvajrarna sydost om Tornbergets naturreservat rör upp känslorna. ”Det är skräpigt, och vajerändarna ligger på marken på sina håll så att även djur kan skadas”, säger en kvinna.
Stålvajrarna sydost om Tornbergets naturreservat rör upp känslorna. ”Det är skräpigt, och vajerändarna ligger på marken på sina håll så att även djur kan skadas”, säger en kvinna.
I mars omkom ett barn i Dalarna efter att ha kört in i en uppsatt kätting med sin fyr­hjuling. I Haninge finns risk för liknande olyckor.

– Jag kan inte tillåta att marken förstörs, säger markförvaltaren som satt upp vajrar i skogen.

I friluftsområdet sydost om Tornbergets naturreservat, bakom Skogs-Ekeby i norra Tungelsta, har markförvaltaren Göte Thelin i flera år haft stålvajrar uppsatta för att spärra av stigar, skogsområden och en bilväg.

Tydligast är en sträcka på cirka 50 meter en bit efter Tornbergavägens slut. Bakom vajrarna ser sandgropen ut som en crossbana. Enligt Göte Thelin är det egentligen ett planteringsområde som då och då körs sönder av crossförare.

Han har på sina håll satt upp dubbla stålvajrar för att hindra bustrafiken, men bara någon enstaka skylt om att motorfordon är förbjuden. Ingen information om att stålvajrar sitter uppe finns för den som skulle missa dem i mörkret.

Ända sedan Göte Thelin tog över marken på 70-talet har han haft problem med cyklister, motorcyklister och ryttare som förstört marken, menar han. Folk ska även ha eldat och tjuvjagat.

– Det är bara stålvajrar och bommar som stoppar folk att förstöra och vad jag vet har ingen skadats av dem, säger han.

I ett av flera ärenden i fallet anmälde kommunen 1999 Götes inhägnad till länsstyrelsen. Man menade att vajrarna och bommarna var ett problem eftersom de inskränkte rörelsefriheten i ett välbesökt område, som också klassas som riksintresse för friluftsliv.

Länsstyrelsen menar att Göte Thelins stålvajrar inte ser så trevliga ut men att han har rätten på sin sida så länge man åtminstone kan komma runt dem till fots.

– Men om det till exempel regnar och sikten är dålig så kan det få katastrofala följder om skyltningen är bristfällig, säger Lars Byström vid Stockholmspolisen.

2007 dömdes en fastighetsägare utanför Hallsberg för framkallande av fara för annan och vållande till kroppsskada sedan en mopedist kört in i en kedja uppspänd över en väg, och den 28 mars i år dog en 11-årig pojke sedan han kört in i en kätting som var spänd över en väg utanför Rättvik.

En kvinna vi träffar i skogen i Tungelsta fruktar att en liknande olycka skulle kunna inträffa här.

– Det är konstigt att livsfarliga vajrar tillåts. Dessutom sätts allemansrätten ur spel, säger hon.

Men att ta bort dem är inget alternativ, menar Göte Thelin.

– Nej, jag vill ju inte att marken skadas.

Men om någon skulle skada sig allvarligt på vajrarna, hur ser du på det?

– Det skulle naturligtvis vara förskräckligt. Men vajrarna är ett skydd. Vi har nu köpt ytterligare skyltar som ska sättas upp så de syns väl och vi ska dessutom sätta dit lystejp runt om vajrarna. Man måste tyvärr försvara sig hela tiden. En del folk kan inte skilja på rätt och fel. Jag får inget bidrag för att hålla i ordning när folk rider och kör motorcykel här.

Fakta

Inte olagligt sätta upp vajrar

Länsstyrelsen ingriper bara mot bommar och vajrar om de hindrar allmänheten från att vandra i ett friluftsområde.

Polismyndigheten kan inte ha åsikter om hur en markägare hägnar in sin mark.

Däremot kan en markägare göra sig skyldig till brott om någon skadas.