ANNONS

Stora Stampan ska få nytt liv – nu börjar renoveringen

Stora Stampan i Ursvik
Den stora gångåsen lyftes ut för att köras till en verkstad där den ska renoveras.
I snart 100 år har kvarnen Stora Stampan i Ursvik stått oanvänd. Och förfallit mer och mer med åren.
Nu ska den återfå sin forna glans.
ANNONS

Sundbybergs troligen äldsta träbyggnad, och en av länets äldsta kvarnar, står uppe på Kvarnkullen i Ursvik.

På 1920-talet slutade man att använda den och sen dess har den förfallit.

Nu ska bortglömda gamla kvarnen få nytt liv

Fram tills nu.

Tidigt i torsdags lyftes gångåsen, vilken förbinder vingar och kvarnhjul, ut från kvarnen med en stor mobilkran. Den ska nu renoveras och förlängas för att sedan monteras tillbaka igen.

– Den ska till en verkstad för att få en ny ytterdel. Det är väldigt svårt att få tag i en så hör pass kraftig ek till att bygga en helt ny. Det träet har också har en torktid på 7-8 år innan den är användbar, så det var för länge att vänta på, berättar Ola Lundquist, teknisk konsult som också forskat på kvarnar och varit med om att renovera bland andra Furusundkvarnen.

Det finns inte många kvarnar kvar av den här storleken, så den är verkligen värd att lägga krut på.

Ola Lundquist

Från början tänkte man bara bygga nya vingar till kvarnen men vid besiktningen upptäcktes en hel del utvändiga rötskador.

ANNONS

– Till exempel fanns inget kvar av gångåsen att fästa vingarna på. Så nu gör man en ordentlig upprustning, säger Ola Lundquist.

Stora Stampan i Ursvik

Gångåsen är först ut att förnyas. Nya vingar byggs nu samtidigt i en verkstad. Foto: Hanna Lilja.

”Värd att satsa på”

Nya vingar till kvarnen har också börjat byggas i en verkstad i Åkersberga. Mer än så behöver dock göras för att Stora Stampan ska återfå sin forna glans.

– Även lagret som gångåsen vilar på och kvarnfoten är angripna och behöver bytas, säger Ola Lundquist.

Vad är så speciellt med den här kvarnen?

– Åldern. Det här är en av de äldsta som finns kvar i länet. Det är också unikt att originalmaskineriet i trä är kvar och har klarat sig utan rötskador. Det finns inte många kvarnar kvar av den här storleken, så den är verkligen värd att lägga krut på.

Stora stampan, kvarn i Ursvik Sundbyberg. Källa: Sundbybergs stadsmuseums arkiv

Bilden visar Rinkeby kvarnhöjd som Kvarnkullen hette i början av 1900-talet. I högra bilden syns även ”Holländskan”, uppförd på platsen 1885, nerbränd 1989. Kvarnen är Stora Stampan. Källa: Sundbybergs stadsmuseums arkiv

Klar till sommaren

Kvarnen ägs av Förvaltaren och ska bli en del av den blivande parken nya Kvarnkullen. Här intill planeras även för en förskola för 150 barn.

280 nya förskoleplatser på gång i Rissne och Stora Ursvik

Stora Stampan i Ursvik

Peter Schilling (S) och Stefan Bergström (C) får en dragning av renoveringsplanerna. Foto: Hanna Lilja.

Om kvarnen kommer gå att tas i bruk igen är oklart.

– Jag tror inte det. Vingarna görs mindre än de var från början för att inte bli så vindkänsliga. Men den kommer bli komplett och kunna gå att dra runt, säger Ola Lundquist.

Till sommaren räknar man med att renoveringen av kvarnen ska vara helt klar.

Stora Stampan i Ursvik

Ola Lundquist tror att Stora Stampan var en kvarn för att mala grövre material, baserat på kvarnstenens huggning. ”Jag tror inte man malde finmjöl här”, säger han. Foto: Hanna Lilja

Fakta

Stora Stampans historia

Historik Stora Stampan på Kvarnkullen
2019-08-30

Stora Stampan på Kvarnkullen i Ursvik
Lite gömd från offentligheten står kvarnen Stora Stampan på Kvarnkullen i Ursvik. Nu är det dags att renovera den så att kvarnen kan bli ett spännande utflyktsmål för sundbybergare och besökare till vår fina stad. Men vad har Stora Stampan för historia? Här följer en berättelse om denna kvarn, som flyttat runt en del i Stockholm.

Rinkeby kvarnar
Rinkeby kvarnar var ursprungligen två väderkvarnar som stod här på Kvarnkullen. Namnet kommer från den närbelägna byn Rinkeby i Spånga socken som ägde marken. Kvarnarna kallades ”Stora Stampan” och ”Holländskan”. Numera finns bara den västra kvarnen, ”Stora Stampan” kvar. Den tillhör sannolikt Storstockholms äldsta bevarade väderkvarnar.

Stora Stampan flyttades hit på 1800-talet
Innan kvarnen flyttades till sin nuvarande plats stod den i kvarteret Sirius vid Observatoriegatan i Stockholm. Den byggdes på 1670-talet och hade sällskap av kvarnen Lilla Stampan. När trakten började stadsplaneras på 1880-talet med rektangulära bostadskvarter fanns inte plats för några kvarnar. Stora Stampan flyttades till Kvarnkullen vid Ursvik år 1882 medan ”Lilla Stampan” flyttades 1884, först till Lunda och 1892 till Kälvesta, där den står som Kälvesta kvarn bland villorna i Solhem.

Stora Stampans konstruktion
Stora Stampan är en så kallad fotkvarn eller stolpkvarn, en byggnadstyp från medeltiden. Den är placerad på en stolpe, en lodrät axel kring vilken hela kvarnhuset har kunnat vridas. På så vis ställdes kvarnvingarna in efter vindriktningen. Kvarnmaskineriets olika delar är hantverksmässigt tillverkade i trä.

Ordet ”stampan” tyder på att kvarnen ”stampade”, alltså pressade växter som lin och hampa för tillverkning av rep och segel. Men vi vet inte idag om Stora Stampan verkligen var hamp-stampare.

Kvarnen användes fram till 1930-talet
Kvarnens siste mjölnare E G Lundgren drev Stora Stampan från 1900 och ännu 1926 var driften i full gång. Där maldes både gröpe och mjöl. Anläggningen var en intensiv arbetsplats och krävde mycket underhåll.

Den 21 juli 1929 övergick Stora Stampan i ”kronans ägo”, för att bevaras som minnesmärke. En upprustning följde 1932, då plåttaket ersattes med hyvlade spån. Ännu 1938 var kvarnen fullt körduglig. Samma år övergick Rinkeby kvarnhöjd, då med två kvarnar, till Sundbybergs stads ägo.

På 1970- och 1980-talet rustades Stora Stampan upp i tre etapper. Kvarnvingarna togs bort, även en del av vingaxeln som kallades ”gångåsen”. För att säkra konstruktionen restes kompletterande hörnstolpar. En helt ny fasadpanel sattes upp som målades faluröda.

På 1880-talet flyttades den till kullen i utkanten av Stora Ursvik, mellan nya och gamla Enköpingsvägen. På 1920-talet slutade man att använda den och sen dess har den förfallit.

Källa: Förvaltaren