Stängda verkstäder på Praktiska Tumba

Bråk, ständiga rektorsbyten och verkstäder som stängts av. Praktiska Gymnasiet i Tumba har fått svidande kritik av Skolinspektionen.

– Vi har tagit det på mycket stort allvar, säger den nye rektorn.

När Johan Segerfeldt tog över i våras var han den fjärde rektorn sedan Praktiska Tumba startades 2011. Brist på kontinuitet är en av de allvarliga brister som Skolinspektionen pekar på i sin rapport från i somras.

– Jag upptäckte samma brister som Skolinspektionen gjorde, säger han.

Praktiska gymnasiet satsar på yrkesutbildningar. Enligt bolagets hemsida får 73 procent av eleverna jobb efter utbildningen. Men i Tumba träffade Skolinspektionen elever i årskurs två som aldrig haft en praktikplats. Dessutom var skolans verkstad stängd på grund av flera brister, och i stället fick eleverna läsa teori i klassrummen.

Kravet på skolan var att ordna verkstaden till terminsstarten, men hittills har man fått ha de praktiska lektionerna utomhus eller i lånade lokaler. Inom kort bör brandinspektörerna ha godkänt de ombyggda lokalerna, tror Johan Segerfeldt.

– Vi har ändrat i stort sett allt och jag räknar med att få godkänt så att vi kan köra i gång snart.

Skolinspektionen kräver också nya rutiner för att eleverna ska få praktikplatser på företag.

– Det tycker jag personligen är något av det allvarligaste och vi har ändrat hur vi jobbar, säger rektorn.

Lärarna har internutbildats för att hitta vägar att fixa fler praktikplatser och skolan ska bli bättre på att bemöta företag. Bland annat ska man anordna företagardagar för att visa upp sig och odla kontakter.

– Vi vill visa att vi kan vara en tillgång för företagen i stället för en börda.

Det har också varit bråkigt på skolan och elever har kommit och gått som de velat. Stödet till elever med behov har varit för dåligt, menar Skolinspektionen.

Enligt Johan Segerfeldt har man nu anställt en extra speciallärare, och en kurator kommer en dag i veckan. Dessutom ska det vara klart och tydligt för personal att det inte är okej att titta åt andra hållet när det sker kränkningar.

Fakta

Åtta skolor lades ned förra året

Praktiska Tumba har drygt 100 elever i fem program: Barn och fritid, Bygg och anläggning, El och energi, VVS och fastighet samt Vård och omsorg.

Skolan ingår i koncernen Praktiska Sverige AB som fokuserar på yrkesutbildningar på 36 skolor runt om i landet.

2012 gick bolaget med förlust och åtta skolor lades ned på grund av för få elever. Enligt Upplysningscentralen, UC, finns det en risk för konkurs men enligt bolaget är det ekonomiska läget bra och man gick med vinst första halvåret i år.