Klart: Då stänger akuten på Karolinska Solna

Akuten på Karolinska i Solna stänger, blir intensivakut.
Akuten på Karolinska i Solna stänger, blir intensivakut.
Stockholms läns landsting genomför nu stora förändringar i sjukvården. Nu är beslutet om nästa steg taget: När den öppna akuten på Karolinska i Solna stänger.

Nya Karolinska i Solna, NKS, ska inte ha en vanlig öppen akutmottagning. Akuten på NKS ska vara en så kallad ”intensivakut” dit bara de svårast sjuka kan komma med ambulans eller remiss.

– Nu är det dags att förverkliga det vi har planerat för, säger Johan Bratt, chefsläkare på landstinget, i ett pressmeddelande.

Under tre veckor i april kommer Stockholms läns akutvård att organiseras om.

Tanken är akuterna på de andra sjukhusen ska ta emot fler patienter och de helt nya närakuterna spelar en nyckelroll i landstingets planering.

Johan Bratt framhåller att de lagt stor vikt i sin planering på att stockholmarna ska kunna få vård under den här tiden.

– Vi har inventerat vilka förändringar som är särskilt känsliga ur patientsäkerhetssynpunkt och också letat efter svagheter i vår planering så att vi kan åtgärda dem, säger Bratt.

Den 1 maj öppnar sedan intensivakuten på Nya Karolinska i Solna. Efter det kan du alltså inte åka in till akuten på Karolinska i Solna. Sedan 1 juli 2017 finns dock Närakut Haga i gamla Astrid Lindgrens barnsjukhus.