Arbete stänger av gångvägar vid Vallentuna centrum

vallentuna centrum Tuna torg och Skördevägen.
Markundersökningar kommer påverka gående och cyklister vid centrum.
Det kommer arbetas i centrum i veckan. Det kommer utföras markundersökningar vid Vallentuna centrum 2 och 3 maj. Gång- och cykelvägar kommer att stängas av under tiden.

Structor Geoteknik Stockholm kommer utföra markundersökningar med borrbandvagnar. Arbetet pågår under torsdagen och fredagen mellan klockan 07.00 och 17.00, skriver kommunen på sin hemsida.

Markundersökningen sker på ytorna för gående och cyklister mellan Banvägen och Tunahuset samt mellan Banvägen och Torghuset.

Detta kommer innebära att delar av gång- och cykelbanan på dessa ytor kommer att stängas av. Gående och cyklister kommer under de två dagarna att hänvisas runt avstängningarna.

Veckans arbete är en del av förnyelsen av Vallentuna centrum, enligt kommunens hemsida.