Stank från Högbytorp åtgärdas

Bro Länsstyrelsen har utrett besvärande lukt från Ragn-Sells avfallsanläggning Högbytorp efter klagomål från allmänheten. Lukten ska påminna om fisk och kan kännas på väg 269 som passerar anläggningen, på Willys parkering och i bostadsområdet söder om anläggningen.

Utredningen visar att ­företaget redan arbetar på att åtgärda stanken som ska bero på dåliga pH-värden. Länsstyrelsen vidtar inga ytterligare åtgärder.