Stark kritik mot planerat spårvägsnät

Vasastan SL:s planer på att bygga ut spårvägsnätet i innerstan med spårvägslinjer som bland annat ska passera Odenplan och S:t Eriksplan har fått svidande kritik av flera remissinstanser. Spårvägslinjerna blir för dyra och riskerar att korka igen gator, lyder delar av kritiken.

De kritiska remissvaren visar att spårvägarna är en felsatsning, menar Socialdemokraterna som kräver att Moderaterna tänker om. (S) vill i stället att tunnelbanan byggs ut.