Starka reaktioner på gallring i Åkeshov och Olovslund

Runt koloniområdet hängde träden ner för mycket och riskerade att skada husen,
Runt koloniområdet hängde träden ner för mycket och riskerade att skada husen,
Gallring vid Olovslundsdammen.
Gallring vid Olovslundsdammen.
"Nödvändigt" anser förvaltningen. "Skövling" tycker många boende i Åkeslund och Olovslund om nedtagningen av träd och sly som stadsdelsförvaltningen genomförde för några veckor sedan.

– Det är fruktansvärt! De har tagit massor! Visst kan man rensa lite men här handlar det om en ren förödelse, säger en kvinna som bor i området.

Röjningen genomfördes på trädbevuxna ytor nära Olovslundsdammen, utanför Kristofferskolan och vid koloniföreningen i Åkeslund. Enligt Åsa Otteklint, parkingenjör på Bromma stadsdelsförvaltning, var den en planerad och nödvändig åtgärd.

– Dels är det en trygghetsåtgärd, dels en åtgärd för att ge mer utrymme för befintliga träd, säger hon.

– Vi kan inte ha kvar träd som kan vara en fara för allmänheten, säger Åsa Otteklint.

Hon berättar att vissa träd, exempelvis ekar, behöver extra mycket utrymme. Därför gallrar man för att de träd som blir kvar ska må bättre.

– Jag var själv ute och gjorde en bedömning i förväg av varje träd tillsammans med entreprenören – så det rådde ingen tvekan om vilka träd som skulle ner. Det är min kunskap och entreprenörens kunskap tillsammans som ligger till grund för det här. Det är alltså inga godtyckliga fällningar, allt är planerat.

Måste man verkligen ta ner så mycket?

– Ja, det finns inget annat sätt, säger Otteklint.

– Det kan se tråkigt ut i början men det brukar reparera sig ganska snabbt.

Vad det gäller buskagen vid koloniområdet i Åkeshov togs de ner för att skydda kolonistugor som riskerade att skadas av nedhängande träd, säger Åsa Otteklint.

– Jag vet att det finns synpunkter på att vi tagit ner träden där men vi gjorde det för att träden hängde ner över husen.

– Vi har också rensat framför en klippformation som är som ett landmärke. Vi ville visa upp den miljön. Där kan man kanske tycka att vi har gått för hårt fram.

– Sedan är det också de som hör av sig och vill att vi tar bort mer träd.

Men de personer i området som lokaltidningen Mitt i varit i kontakt med låter sig inte nöja med förklaringarna.

– Det är inte klokt! De har helt klart tagit bort för mycket och det är dessutom slarvigt utfört, säger en kvinna.

Informerar ni inte på något sätt när ni röjer på det här sättet?

– Nej, men det borde vi kanske göra. Vi får ta till oss de och kanske visa mer förståelse för att folk vill veta, säger Åsa Otteklint.