Starka reaktioner på paviljonger för flyktingar

Många har åsikter om paviljongerna.
Många har åsikter om paviljongerna.
Efter mötet förra måndagen har debatten om paviljongerna på Enmansväg gått het.

Samtidigt väcks tankar om hur kommunen ska klara integrationen av nyanlända.

På mötet för en dryg vecka sedan berättade många av besökarna att de var oroliga över säkerheten, särskilt med tanke på placeringen intill Solgläntans förskola.

– Vi har gjort en bedömning och ser inga uppenbara risker med att placera paviljongerna vid förskolan, sa säkerhetschefen Lars Winberg och fick medhåll av polisen och räddningstjänst.

Reaktionerna under och efter mötet har varit blandade. På sociala medier har många varit negativa.

”Tycker det är rent åt helvete”, skriver en person i Facebook-gruppen Danderyds anslagstavla.

Men flera på mötet var också positivt inställda till det tänkta boendet.

– Jag tycker att vi behöver göra det här, det är så världen ser ut, sa en mötesdeltagare.

Utöver paviljongerna behöver och planerar kommunen för cirka 15–20 bostäder till. Därför flaggar kommunen för att det även kan bli aktuellt att bygga ett HVB-hem.

– Det är på idéstadiet. Våra tjänstemän utreder saken än så länge, säger Olle Reichenberg (M), kommunalråd.

Han är inte förvånad över att reaktionerna efter mötet förra måndagen tidvis har varit starka.

– Det är inte så konstigt eftersom det handlar om förändringar i ens närområde. Jag uppfattar ändå mötet som bra och tycker det känns som ett steg framåt, säger Reichenberg.

Carina Erlandsson (M), ordförande i socialnämnden, vill jobba för en bra integration i kommunen.

– Det är A och O. Jag har väckt frågan i nämnden hur vi kan fortsätta ha det otroliga engagemang som vi haft i samband med flyktingboendet Pärlan i Djursholm.

Vad kan kommunen göra?

– I andra kommuner har man språkkaféer och det tror jag är ett alternativ, men det räcker förstås inte med det.

Vad mer ska ni göra?

– Jag tror vi behöver samarbeta med föreningslivet. Danderyds ungdomar är otroligt aktiva och därför tycker jag att det är viktigt att vi även bjuder in de nya medborgarna till aktivitet, säger Carina Erlandsson.

Under mötet pratade en man, som själv är invandrare, om att han är glad för att ha kommit till Danderyd. Men för honom har det varit svårt ekonomiskt att låta barnen gå med i olika föreningar.

– Det gav mig en tankeställare. Jag tänker att man kanske kan låta de som inte har råd få vara med utan att betala. Jag menar inte som någon välgörenhet, kanske mer så att föräldrarna får engagera sig i föreningen på något sätt, så att det blir en motprestation, säger Carina Erlandsson.