Stark kritik mot punkthus i Farsta

35 lägenheter i två hus ska placeras på gården vid Kilsgatan. Hyresgäster är kritiska
35 lägenheter i två hus ska placeras på gården vid Kilsgatan. Hyresgäster är kritiska
Hyresgäster går till storms mot de planerade punkthusen vid Kilsgatan i Farsta.
– Bygget tar bort all form av boendekvalitet, säger hyresgästen Bror Sandström.

Det är två femvåningshus med omkring 35 lägenheter som Familjebostäder planerar att bygga vid Kilsgatan.

Bostäderna är tänkta uppföras på gården, där det i dag finns både  lekytor för barn och grillplats.

Något som många hyresgäster reagerar starkt på.

– All form av boendekvalitet försvinner, säger Bror Sandström, hyresgäst och tidigare husombud.

Många hyresgäster är även upprörda över att husen blir högre än de befintliga, och att många parkeringsplatser tas bort i samband med bygget.

I veckan hade Familjebostäder, som också är värd för de befintliga husen, ett möte med hyresgästerna.

Erica Lawesson, kommunikationsdirektör på Familjebostäder, säger att hon förstår hyresgästernas oro för förändringen, men betonar att det behövs bostäder i Stockholm och att det inte finns så mycket tillgänglig mark att välja på.

Bostäderna ska byggas inom ramen för projektet ”Stockholmshusen”, det vill säga standardproducerade hus som ha en lägre hyra än andra lägenheter. Just nu är detaljplanen ute på granskning. Tidigast i december kan detaljplanen klubbas.