Start för e-förslag i januari

Med start i januari kan Tyresöborna – och de som jobbar och studerar här – lämna in förslag på webben. Tycker minst 50 personer att det är ett bra förslag tar politikerna upp idén.

Tyresöpanelen och Frågepanelen lades ner tidigare i år. I stället tog politikerna beslut om att starta Tyresöinitiativet. Detaljerna klubbades nyligen i kommunstyrelsen.

– Det här blir ett nytt dialogforum för att komma till tals och komma in med idéer. Vill vill öka dialogen och göra fler delaktiga – också grupper som vi normalt sätt inte får kontakt med, säger Ulrica Riis-Pedersen (C), ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald.

De som är över 16 år och bor, jobbar eller studerar i Tyresö kan – med start i januari – komma in med förslag via Tyresöinitiativet på kommunens hemsida eller via servicekontoret. Under 90 dagar går det sedan att rösta på förslaget. Tycker minst 50 personer att det är en bra idé går förslaget vidare först till tjänstemännen och – om det är en politisk fråga – till politikerna. De har tre månader på sig att svara.

Varför har ni satt en gräns på 50 personer?

– Många kommuner har en högre gräns. Vi har lagt oss där för att inte ha en jättehög tröskel till att börja med. Vi kommer att utvärdera det.

Men det är inte säkert att alla förslag publiceras på hemsidan.

– Olämpliga förslag, som till exempel faller under hets mot folkgrupp eller bryter mot andra lagar och publicistiska regler, kommer inte att läggas ut, säger Ulrica Riis-Pedersen.

 

LÄS MER

Medborgarförslag på webben ersätter frågepanelen