Startade fri elevkår på sitt gymnasium

Elevrådet var inte demokratiskt nog. Aza Cheragwandi, 18, tog tag i saken och startade självständiga elevkåren på Solna gymnasium.

Nu går han steget längre och tar plats i styrelsen för Sveriges elevkårer.

– Vi är inte i skolan för att fostras av lärarna. Vill de fostra får de skaffa egna barn. Vi är där för att utbilda oss, säger Aza Cheragwandi.

Han brinner för att unga ska få mer inflytande, både i skolan och över samhället i stort. För ett år sedan var han med och startade elevkåren på Solna gymnasium där han pluggar tredje året på samhäll-juridikprogrammet.

– Jag kände att elevrådet inte var så demokratiskt. Det är ett organ inom skolan som styrs av rektorn. En elevkår är helt självständig, säger Aza Cheragwandi.

Nyligen tog 18-åringen från Kungsängen ännu ett steg mot mer inflytande då han valdes in som styrelseledamot i Sveriges elevkårer. Det är den centrala organisation som hjälper alla elevkårer runt om i landet.

– En elevkår är mer öppen. Alla är välkomna att vara med, lämna förslag och rösta. Det är mer demokratiskt, men också roligare. Vi har till exempel anordnat en komedikväll med Özz Nûjen, säger Aza Cheragwandi.

Utmaningen är att samla eleverna. I en elevkår är medlemskapet frivilligt – alla som vill vara med måste aktivt välja det. Men det gör också att kårens röst blir starkare.

– På gymnasiet i Solna är 500 av 700 elever medlemmar. När vi säger något har vi stöd av många. Vi har till exempel drivit frågan om trådlöst internet på skolan, säger Aza Cheragwandi.

Själv brinner han för att ständigt öka inflytandet. Unga måste kunna göra sina röster hörda.

– Om ungdomar förstår vikten av att organisera sig kan vi också påverka under skoltiden. Och ha mer kul, säger han.

Fakta

Så påverkar du

Aza Cheragwandis tips:

Undersök intresset för att starta en elevkår.

Ta hjälp av Sveriges elevkårer som kan svara på frågor.

Ta reda på vad eleverna vill och uttryck det till skolledning och kommun.

Skapa en långsiktig strategi. Elevkåren ska inte dö när du slutar.