Nu startar bygget på Rinkeby Allé

Så här ska Rinkeby Allé se ut. White Arkitekter.
Så här ska Rinkeby Allé se ut. White Arkitekter.
Rinkeby Allé och Rinkebysvängen ska bli stadslika gator med 210 nya lägenheter.
I vecka påbörjas bygget.

I veckan startar bygget av nya Rinkeby Allé, som Mitt i berättat om tidigare. 210 nya lägenheter planeras och renovering av befintliga bostäder.

Rinkeby kom till i början av 1970-talet, och då var stadsplanering närmast liktydigt med trafikplanering. Tanken var att livet skulle ske på gårdarna, och det gör att husen kan sägas vände ryggen mot gatan. Det vill man öppna upp genom att skapa nya entréer mot Rinkeby Allé.

Framför garagen vid Visby- respektive Osbyplan placeras två tornhus. Det övre garagedäcket omvandlas till bostadsgårdar som avslutas i söder med en lägre byggnad med tvättstugor och smålägenheter.

I hörnan Rinkeby Allé och Rinkebysvängen planeras ett högre hus och utmed Rinkebysvängen nya bostadshus ovanpå garageombygganderna utmed gatan.

Rinkeby Allé förses också med gångbanor, trädplantering och cykelbana.

– Det för framför allt förberedande gatuarbeten som boende kommer att märka av under februari. Vi kommer att inom de närmaste veckorna också att riva garaget mitt emot bensinmacken på Rinkebysvängen, säger Jenny Berglund, ombyggnadschef på Svenska bostäder.

Under februari kommer även en ytparkering byggas på gräsytorna vid Knutby bollplan där 50 parkeringar anläggs.

Moskén som planeras på Rinkeby Allé fick i augusti förra året bygglov men det saknas fortfarande ett markavtal med exploateringskontoret och finansieringen är ännu inte klar. Den beräknas kosta cirka 100 miljoner kronor.

Även Järva polisstation med plats för 250 poliser, som Mitt i berättat om tidigare, ska byggas på Rinkeby Allé. Öppnandet planerades till sommaren 2017. Men har försenats med cirka ett år.

Bron mellan Rinkeby och Stora Ursvik som byggs just nu, är också en del av bygget på Rinkeby Allé. Bron planeras tas i bruk under 2019. Det är första gången som Rinkeby får en gatuförbindelse direkt till en annan stadsdel.